Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— SI —
weerbarstige volk tegen zich zag opkomen. Yan zijne ove-
rige manschappen geseheiden, daar de Bruggenaren de poort
hadden gesloten, restte hem weldra niets anders dan Ie
beproeven, zoo goed mogelijk terug te trekken. In de
nabijheid der poort zag Lisle-Adam de borgondische boog-
schutters zwichten, en afstijgende drong hij, meenende
van hun gevolgd te zullen worden, stout op de vervolgers
in; liij werd echter het slachtoffer van zijne stoutmoedig-
heid, en viel alleen onder moordende slagen van het ver-
woede volk. Een gildedekcn van Brugge, Jacques de
Hardoyen, brak, geholpen door een slotenmaker, kort daar-
op dc poort voor Eilips open; beiden boetten echter weldra
met hun lioofd voor hunne trouw aan den hertog,]
1437.
l'>ii hard jaar.
Int iaer ons Heeren mecce ende seven-en-dariich.
Doe mochtmen sien grooten laclitcr
Van den menschen opter eerden;
Daer wasser menich, die begeerden
Haer kinder te sterven die bitter doot,
AVant daer was die honglicr groot;
Een roggenbroot, moste vijf pont weghen,
Daer mostemen vier groot en een half om geven;
Een schepel rogge was harde dyer,
Men coftet om een gouden Ilyer.
Dit was den menschen swaer te lydcn.
God wil ons allen verblyden. — Amen.