Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 80 —
Die Brugghclioglien brociiteii haer bossen voort,
Ende ghinghen doe seer scliieten.
Die Pycaerts spanden haer boghen snel.
Dat îiem wel mochte verdrieten.
Men ghinc daer lionwen ende slaen,
50 seer boven maten,
51 en constens ontriden noch ontgaen.
Si moesten daer haer leven laten.
Lelidam riep: „ransocn, ransoen!
Lact mi mijn lijf behouden!
Ic sal mi in een schale weghen doen,
Eade al van ünen goude."
„Dijn silver noch dijn rode gout
En mach u al hier niet baten;
l.clidam! al wacrt ghi noch so stout,
Glii sulter hier u leven laten."
Daer bleef die edel here doot.
Versleghen al op die strate,
Noit en quam Iii in meerder noot,
God gheve sijn arme siclc bate!
tSintc Donacs in die kerke,
Daer Icit Iii begraven,
Die edel here van Lelidam,
God wil sijn siclc laven!
[Jean de Villiers, heer van Ijislc-Adam, die uit fran-
schen dienst in borgondischcn was overgegaan, begeleidde
Eilips den Goede op den tocht, dien hij, onder voorwend-
sel van over Sluis naer Holland te trekken i, tegen het
oproerige Brugge ondernam. Woensdag, den Mei.
drong Eilips, met zijne ridders cn een aantal pikardisehe
boogschutters, de stad binnen, waar hij weldra geheel het
1 ,, Comme pour Ie très-grant et singulier désir que nostre dicte ville
penst estre remise en bonne justice et pollice et cn nostre entière obéis-
sanse, nous Tussions condescendus de prendre nostie chemin par noslre
dicte ville de Bruges." (Scntency van Filips van 4 Maait 1438).