Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— VI —
Bludz.
1302. De slag der gouden Sporen, 1. en 2. uit Wam-
,1 kömgs Hist, de Flandre, 1.; 3, naar een, niet
j zeer gelukkig, afschrift van een gelijktijdig HS.
in de BiLl. Uarleiana; de 5 eerste koepletten
werden vroeger uitgegeven iu Wartens Uist.
oj Engl 'poetry y 1................ 23.
Vitry, uit Warnkönigs Uist. de Flandre^ 1. . . 29,
\ 1304 cn 1305. Slag bij Pevelle; vrede met Ifrankrijk,
f aldaar....................... 29.
f 1304. (Aug.) Uit het Kori Chronißje van Holland, aehter
de Chronijk van den Klerk uit de lage landen,
j bl. 223..................... 30.
1 1309. Bijgeloof, en 1315. Hongersnood, uit de Kronijk
medegedeeld door Willems in het Belgisch
] Museum...................... 33.
1321. Sint Geertruidenberg, en 1322. Gelder en Luik,
j aldaar...................... 33,
? 1327—1328. Vlaamschc burgeroorlog, uit een bundel
, Gedichten der 14e eeuw, uitgeg. door de
Vlaemsche Bibliophilen............. SiL
; 1328. Slag bij Cassel, Kort Chron.v. Holl. ... 36.
; 1332. Hertog Jan III van Brabant, uitgegeven door
Willems in het Belg, Museum......... 38.
1337. Graaf Willem III van Holland, uit het HS. der
gedichten van Willem van Hillegaersberch,
j kon. boekei-ij te 's Gravenhage 5 vroeger uit-
gegeven bij de Jonge, Hoeksche en Kahelj.
; Twisten...................... 43.
/ 1340. Zeeslag iu't Swin, uit het Kort Ckronijkje van
f Holland, bi. 227................ 44.
l 1345. Jakob van Artevelde, uitgeg. in Willems Oud-
• yiaemsche Liederen............... 44.
Willem IV van Holland, HS. van Willem van
Hillegaertsberch (kon. boek.)......... 45.
Willem V, Hoekschen en Kabeljaauwsehen,
(aldaar)..................... 46.
1348. Luiksehe Twisten, uit het Kort Ckronijckje van
Holland. .................... 52.