Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
Lancastersclioleii, /eide i.'ange, dat het grootste nadeel
derzelve hierin bestond , dat aan de eene zijde de ziel der
kinderen eene sleehte plooi kreeg, daar zij zich onder
het bestuur van medeleerlingen bevonden, en zij alzoo
of heinielijken wrok tegen de bevoorregten bf eene zekere
laagheid van ziel verkrijgen , die in 't vervolg even
nadeelig op het ge.moed moest werken , ter\\ ijl aan den
anderen kant de monitors zelveti ligtelijk zich te veel
ü|) hunnen rang laten voorstaan. Ook bestonden de
zoogenaamde verslandsoo^fetiingen in niets anders dan in
geheugenwerk.
.\msterdam, 9 Junij. Zijne bezigheden hem beletten-
de met mij uit te gaan, sloeg hij mij voor naar den Heer
vax der laan te gaan , een der gereformeerde diakonie-
onder«ijzers. De lokalen, die ik hier vond, zijn slecht,
maar , zegt ook i.'anüe, men moet in Amsterdam komen
om slechte lokalen te vinden. Het eene is een tamelijk
goed vertrek op de eerste verdieping, doeh te klein voor
dat getal kinders ; hier bevindt zich de derde of hoogste
klasse; het andere is onmiddellijk daarboven onder dc
painien; men verbeelde zich de ondragelijke hitte welke
des zomers hier heerscht ! De trap, welke tot dit
vertrek voert , is zoo steil, dat men er naauwelijks tegen
op kan ; hier worden de eerste en de tweede klasse
onderwezen door kweekelingen , die mij uitmuntend
voldeden. Zij hadden eene vlugge en aangenaam losse
inanier van met de kindereu om te gaan, die zij volgens
(Ie klankmethode leeieu lezen ; ot)k de kleinen vertoonen
veel opgeruimdheid en gejjaste vrijmoedigheid. — Eindelijk
liet de Heer van dkü f.a.an de hoogste klasse lezen en
gaf hierbij duidelijke bewijzen van zijne bekwaamheid
in de catechetische leerwijze, terwijl de kinderen goede