Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
staat hut geheim om al z'ytie kleine leerlingen, als zijr.e
teerlere zuigelingen te beschouwen. Levendig gevoelt
hij onophoudelijk, dat gedurende bet afwezen der ondevs,
al de ouderlijke zorg, zoo wel als al het ouderlijke ge-
zag wettiglijk op hem is overgedragen, dat hij alzoo
de eigenlijke vertegenwoordiger is viin een min of meer
aanzienlijk getal zijner geachte Medeburgers, en dat wel
in de allerteederste zaak. Het is onbeschrijfelijk van
welken indruk dat gevoel op zijn zacht en buigzaam
gemoed is. Bekleed met het vertrouwen van zoo velen,
voelt hij al hunne eerwaardige personen in de zijnen
vereenigd. Dit beschouwt hij als het toppunt van aardsche
eer en geluk. Zijne wijsheid, zijne kunde, het bestendige
gevoel zijner tekortkomingen waarborgen zijne nederig-
heid; hij is niet verwaand noch opgeblazen; maar.
Ouders! hij is trotsch oj) de eer van uwe plaats te
bekleeden; en dit kan althans u niet mishagen. Gij
zult nimmer dan niet verontwaardiging kunnen vernemen
dat hij deswegen gelaakt of bespot wordt. Gij ziet dat
uwe eer, uw belang, het belang uwer dierbaarste pan-
den, met zijne eer en met zijn genoegen in het naauwst
verband staan.
(6,) Zie blz. 8.
Uit .liniteekeniiigeii, scschreven in 181« en 1817.
It was on the 12"> of June 1815 in the morning
about 10 o'clock that I left my father's house and went
on board the Zeebrug, commanded by capt. a^uerso.n.
Besides the desire, which every young man has of