Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
fio
zien en onder haar opzigt bestierd worden. Te Leipzig
onderanderen bestaat zoo eene in welke 7 a 8 honderd
kinderen, door 16 Professoren, benevens een genoegzaam
getal onderwijzers van minderen rang dagelijks oiiderwezen
worden. Het gebouw bestaat nu uit dertig kamers of
zalen, terwijl men in het aanbouwen van nog eenen
vleugel door den oorlog is gestoord geworden. Zulke
inrigtingen missen onze grootste en volkrijkste steden,
en immers zouden zij voor dezelve, bijzonder ook voor
deze onze stad eene gewenschte zaak zijn.
III. OVER' HET BEROEP DES ONDERWIJZERS,
Wanneer ik stel dat de bezigheden des onderwijzers
vermakelijk zijn, ben ik ondertusschen wel verre van
zijnen post als ligt en gemakkelijk te willen doen be-
schouwen. Hij, die uit zucht tot gemak dit beroep
omhelst, vindt zich gewisselijk bedrogen, /oo wel als
elk die hem ooit de zorg van het onderwijs zijner kin-
deren toevertrouwt. Geen beroej) in de wereld begun-
stigt minder de schandelijke luiheid dan dit. Allerge-
strengst eischt het onafgebrokene arbeidzaamheid, steeds
voortdurende zorgen en bekommeringen. De natuur, zoo
wel als het gewigt der zake vordert hier den brandend-
sten ijver, de sterkste ingespannenheid van geest, de
onvermoeidste ])ogingen. Dagelijks nieuwe karakters te
leeren kennen, zoo wel van ouders als van kinderen,
dikwerf zoo wel van groote kinderen als van kleine
mensciien; zich bloot gesteld te zien aan de beoordeelin-