Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
II. OVER HUISELIJKE OPVOEDING.
\Va)ineer wij deii staat der Burgerscholen, bepaaldelijk
in onze noordelijke provinciën vergelijken met die van
naburige Staten, bijzonderlijk Engeland en Duitschland,
geloof ik niet dat, voor zooveel daarvan ter mijner
kennis gekomen is, wij nog bij die vergelijking zullen
behoeven te bloozen van wegen dc inwendige inrigting
of het eigenlijke onderwijs zelve, ik verbeelde mij, dat
ons land thans een aantal verdienstelijke mannen bevat,
die in kunde, goeden smaak en onvermoeiden ijver
voor geene dier vreemden behoeven onder te doen. Doch
ten aanzien van den uiterlijken vorm der scholen en
gestichten van opvoeding en onderwijs z^ude ik vreezen
dat de vergelijking niet zoo gunstig voor ons zoude
uitvallen. In Engeland bestaan vast eene menigte kost-
scholen, zoo groot, zoo rijk en in zulke prachtige,
sommige opzettelijk daartoe vervaardigde, gebouwen, dat
wij voorzeker in ons land niet eene dergelijke zoude
kunnen aanwijzen. De Heer w.\rnostrocht, kostschool-
houder even buiten London heeft voor weinige jaren
twintig duizend ponden st^rlings besteed aan het bouwen
van zijn huis, met oogmerk om er slechts een kost-
school in te stichten, en welk oogmerk hij ook thans
nog werkelijk met goede rekening bereikt. In Duitsch-
land vindt men in verscheidene groote steden gelegen-
heden tot goed en, iets dat voor vele onzer goede
medeburgers thans zoozeer te stade zoude komen, goed-
koop onderwijs, bijzonder geschikt voor kinderen van
den middelstand. Het zijn eene soort van stadsscholen,
die door de regering onderhouden en van leeraren voor-