Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
zich te schikken naar hunnen smaak en door zich te
maken tot slaven hunner eigenzinnigheden; — aldus be-
loont de natuur de ouderlijke teederheid voor de zorgen,
welke zij heeft voor het behoud des kinds. Ziedaar,
ouders! de heerlijke vergelding, welke gij te wachten
hebt voor uwe eindelooze moeiten en bekommeringen,
voor uw waken, zuchten, bidden en voor uwe onbegrij-
pelijke opofferingen, ziedaar den rijken oogst, welken uw
arbeid u belooft, ziedaar uwe streelende verwaciiting,
dewelke eene verkeerde, bedorvene of verwaarloosde ze-
delijke opvoeding alleen zoude kunneu teleurstellen, het-
welk God verhoede!
T)e uitwerkselen, welke ik der ouderliefde toeschrijf,
zijTi geene hersenschimmen. He Chinezen verlaten hunne
vermaken, hun beroep, hunne ambten, ja verzaken
hunnen smaak, ten gevalle van de zorg voor hunne
stokoude vaders en moeders. Zij schikken zich naar
hunnen smaak, en wanneer de hooge jaren en de ver-
zwakking der dierlijke werktuigen, dezelve tot den staat
der kindschheid gebragt liebben, dan ziet men de zonen
zich daarnaar schikken, en hunnen roem en geluk stellen
in alles wat hunne uitgeleefde ouders kan vermaken.
Pe ouderliefde trotseert de dreigendste gevaren en
ontziet zelfs den dood niet, wanneer het aankomt op
het behoud en lieil der ouders. In den slag van Tesin
zag men den jongen sciPio zijnen vader redden uit het
midden der vijanden; — men heeft zonen zich in de
vlammen zien werpen om hunne vaders te redden; —
dat gevoel dringt door duizend hinderjjalen heen, welke
zelfs schijnen, hetzelve te moeten uitdooven.