Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIJLAGEN EN AANÏEEKENINGEN.
(a.) Zie blz. 2.
rriii>'iu<*iiteii van Iteiicvoeriiiireii.
j^ohoiiden flooi- piiilippus de kaadt in hel Rotterdamsclic Departement
(ter Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
I. OVER OUDERLIEFDE.
lint scliijiit dat (Ie natuur f^ewild heeft, dat de oiidcr-
lipfde de eerste eii sterkste ware van alle hebbelijkheden,
en dat /ij bestendig datgene ware voor het geluk der
ouders, wat de ouderlijke teederheid is voor het geluk
der kinderen. Dat, gelijk de teederheid geene grenzen
kent in de ouders, alzoo ook de gehoorzaamheid in
het hart der kindereu onbepaald zoude zijn. llat, gelijk
de onderlijke teederheid de behoeften des kinds naauw-
keurig tracht fe ketnien, ten einde aan dezelve te vol-
doen, en den vader als het ware doet afdalen tot den
staat der kindsheid, ten einde oni zoo te spreken des
kinds zwakheid en belioeftigen toestand voor hetzelve te
verbergen; — alzoo ook de kinderlijke ouderliefde zich
onophoudelijk zoude beinoeijen met het geluk der ouders,
en er zich bestendig op toeleggen om ook dezer ver-
zwakking en verval voor hen te bedekken, door de
vaardigste gehoorzaamheid en door eene telkens toenemende
herhaling \ an bewijzeu van eerbied en vertrouwen, door