Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
den. Dat getal zij nog zoo aanmerkelijk. Noor-
they mag zich deswegens geen lof toeëigenen.
Velen toch kunnen later uitstekende mannen zijn
geworden, deze of gene kan later zich en anderen
tot onheil verstrekt hebben, zonder dat daarbij
de werking van Noorthey na te sporen zij. De
levensjaren op Noorthey doorgebragt zijn zeker
die, waarin zich het karakter het meest laat wij-
zigen; doch wat zijn die vijf, zes, zeven jaren hi
verhouding tot het leven dat gestadige wijziging
aanbrengt ? Ik houd in deze zaak alle statistiek
ontoereikend en geloof dat de vraag alleen zijn
moet: welke beginselen zijn ingeplant, hoe is
ieders individualiteit geleid en ontwikkeld gewor-
den ; - is de kweekeling geschikt gemaakt om de
hoogste belangen der menschheid te waarderen en
te bevorderen.
Op deze vragen die de beginselen en het streven
betreffen, kan, geloof ik , een hartelijk toestem-
mend antwoord gegeven worden.
De woorden aan dk raadt's graf en in het
sterfhuis gesproken getuigen daarvan met den
meesten nadruk.
Moge het zaad door hem gestrooid onder Gods
zegen blijven wassen!
In de voorgaande bladzijden heb ik getracht de
raadt voor te stellen als paedagoog, als Stichter