Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
bewoordingen dan door de strekking der wet was
begunstigd. Toen echter de wet in werking
kwam, verheugde hij zich zeer, dat zij eene aan-
leidnig was tot meer algemeene overweging en
behartiging van het hooge l)elang van het volks-
onderwijs , en drukte hij de verwachting uit, dat
de natie zich zelve zou helpen.
De inrigtingen , welker strekking het naast over-
eenkomt met die van Noorthey, de gymnasiën en
latijnsche scholen, vonden in hem een naauwlettend
beoordeelaar, die in zijne geschriften de aandacht
vestigde op de nadeelige gevolgen voortvloeijende
uit gebrek aan concentratie van het gezag, aan
eenheid of overeenstemming van leerwijzen en van
behandeling der leerlingen, en die dikwijls wees
op de paedagogische zijde dier schoolinrigtingen. (p)
II De onbevredigende gang van zaken op onze
Iloogescholen" en de onzekerheid in het stuk van
wettelijke regeling van het hooger Onderwijs, gaf
aanleiding tot de instelling en de latere wijziging
van het Staats-examen voor de toelating tot de
Moogeschool, bij de Koninklijke Besluiten van
1S45 en 1850. De raadt gaf daarop eene proeve
in het licht van eene paedagogische beschouwing
van dit Examen, die onder de mannen van het
vak, zeer gewaardeerd werd, en in welke de goede
gevolgen van den eersten maatregel duidelijk wer-
den aangewezen, (q)
Tijdens het verblijf van Z. K. II. den Prins van