Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
!5
m
icleëii moesten het zoogenaamd Staatsmonopolie
van onderwijs doen vallen, en het 0])enbaar on-
derwijs, zon het onttrokken zijn aan allen invloed
der kerkelijke partijen, moest louter maatseha])-
pelijk onderwijs worden.
Toen deze uitslag te voorzien was, had zich in
1849 de Nederlandsche Commissie voor Christelijk
Onderwijs gevormd, welker streven was „het be-
,1 houd en de ontwikkeling van het Christelijk
,/ godsdienstig beginsel in het lager onderwijs in
ons vaderland.'' Aan de handelingen dezer Com-
missie nam ne raadt als penningmeestei' een
zeer werkzaam aandeel tot weinige maanden voor
zijnen dood.
üe wet van 1857, die die van 1800 verving,
kwam eerst negen jaren na de herziene Grondwet
tot stand. Gedurende hare wording bood ])E
RAADT in 1854 der Tweede Kamer nog een Adres
aan, waarin hij vraagt, „ dat het aanhangige
„Ontwerp van Wet in dier voege gewijzigd worde-.
„ 1". Dat het Christendom het voetstuk blijve
„ van het Xederlandsche Schoolwezen en als zoo-
„ danig duidelijk in de Wet worde aangewezen "
De nieuwe wet voldeed hem niet, omdat naar
zijne meening twee mngtige opvoedende elementen
waren (er zijde gesteld, namelijk het christendom
boven kerkelijke verdeeldheid en de vi'ije behan-
deling der vaderlandsche geschiedenis. Hij meende
ook , dat de vrijheid van onderwijs meer door de