Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
wijs bleef hem hoofdzaak en qoiNCTii.iAMS was
hem de beste raadsman. Rhetorica en logica
achtte hij verre boven poësie en bellettrie; het
imttige ging hem boven het schoone. Zijn prakti-
sche zin deed hem echter acht slaan op de eischen
van zijnen tijd. Hij hechtte meer en meer waarde
aan wis- en natuurkunde en vooral aan geschiede-
nis; en later verheugde het hem aan onze oudste
leei'lingen eenige lessen in de staathuishoudkunde
te kunnen laten geven, (o)
Zoo verre was hij echter verwijderd \ an de een-
zijdigheid dei vroegere humanisten, dat hij de
ouderwetschc latijnsche scholen veroordeelde, om-
dat deze de moderne beschaving van den kring
van het gewone onderwijs uitsloten.
Het zal geene verwondering baren, dat ok RAAivr
levendig deelnam in alle vragen, die het school-
wezen betroffen. Uitgebreid was zijne correspon-
dentie met aanzienlijke mannen, die daarop invloed
uitoefenden en die hem met hunne raadpleging
vereerden.
In den strijd over N'rijheid van Onderwijs en
Gemengde scholen, trok hij partij voor de laatste
en verwierf hij de goedkeuring van alle voorstan-
ders der Wet van 180f). Zijne geschriften ken-
merken zich door scherpzinnigheid en takt, door
keurigheid en deftigheid van taal, zoodat zij proe-
ven zijn van meesterschap in stijl. Doch de strijd
bleek ten laatste vruchteloos. De veldwinnende