Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
4-;i
van zijn ideaal, totdat hij in 184Ü het Huis van
Opvoeding bepaalt als een monde d'éducation."
Geen onzer vaderlandsche ptxïdagogen heeft zich
zoo bezig gehouden met het Huis van Opvoeding.
De ingenomenheid en gloed , waarmede de raadt
het beschrijft, moet eiken instituteur eene warmte en
een ijver mededeelen , die steeds in hem den lust
zullen opgewekt houden om onverHaauwd naar de
voortdurende verbetering van zijne inrigting te
streven; terwijl de raadt's heldere en ernstige
voorstelling van de pligten des instituteurs velen
eene heilzame aans])oring zal zijn bij de vervulling
van huime laak.
Welke aanmerkingen men ook op zijne theorie
moge maken, men zal haar den lof niet kunnen
ónthonderi van zeer vruchtbaar te zijn in heilzame
toepassing. Naar dit boek verwijs ik dan ook
elk, die zich met de raadt's theorie en praktijk
wil bekend maken.
De taak des opvoeders was voor hem van den
aanvang af eene zeer positief werkzame; het was
den kweekeling te doen handelen uit beweegre-
denen van reine zedelijkheid.
Van alle onderwijs achtte hij het taal- en letter-
kundige het meest beschavende. De overige weten-
schappen rekende hij te zeer als van ondergeschikt
belang voor de vorming. Hij stelde prijs op hare
beoefening, omdat zij den jongeling bij zijne intrede
in de wereld oimiisbaar waren, maar taaionder-