Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
3!)
„ meen liet verrigton van al wat het Genootschap
„ bevorderlijk zal achten aan het belang van het
,/ instituut "
;/Wij kennen in ons vaderland het curator-
v schap. Elk gymnasium heeft zijne Curatoren,
i, die als speciale conniiissie, uitvloeisel der stede-
// lijke regenng, belast met de zorgen voor het
Gymnasium, welligt niet overtollig is, en, mits
II uit geschikte personen bestaande, als zoodanig
II door mij thans niet veroordeeld wordt. Wat
II ik ten sterkste veroordeel is de werkkring dier
coiumissiën, zoo als die werkelijk is en algemeen
II begrepen woi-dt te moeten zijn. Zij staan boven
u den Rector en de verdere onderwijzers als hee-
u ren boven ondergeschikten. De Kector is niet
n de bestuurder van het Gynmasium, voor wiens
u rekening al het onderwijs en de geheele gang
„ van zaken komt; hij is slechts de eerste onder-
u wijzer, dat is: de onderwijzer der hoogste school
n en de overbrenger aan andere onderwijzei's en
// uitvoerders van de voorschriften van Curatoren.
n Er is geen gedeelte van het onderwijs, of om
,/ algemeenei' te spreken , van de geheele organi-
(, satie van het Gvmnasium, in hetwelk de Cura-
u toren niet suo jure ingrij])en, enz. . . Curatoren
II moeten geen Rectoren zijn. Hun Averkkring is
„een geheel andere Zij beschermen, beveiligen,
II vertegenwoordigen de schooi slechts in hare al-