Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
ns
Art. (). liet Genootschap zal, als gevestigd
Zedelijk Ligchaaiu, kunnen aannemen en ontvan-
gen alle wettig aan hetzelve opkomende schenkin-
gen onder de levenden, erfenissen, legaten ....
I, Met overlegghig van deze Acte hebben wij
„ ons gewend tot Z. M. den Koning, met verzoek
I, er de koninklijke goedkeuring op te mogen erlan-
„ gen, en daarop ontvangen het volgend Besluit :
() Junij 1851.
No. 83. Wij Willem 111 enz. enz enz.
// Hebben goed gevonden en verstaan de voor-
I, noemde Vereeniging op den in gezegde Acte van
// constitutie omschreven voet, als Zedelijk Lig-
„ chaam toe te laten , enz." ....
II Die taak (des (ïenootschaps) bepaalt zich :
I, 1) gedurende mijn leven tot de existentie enz.
,1 2) na mijn dood en gedurende het leven van
u den Heer j. n. kramers, tot de administratie,
I, d. i. tot het stoffelijk beheer der door mij na te
II laten goederen en de behartiging zijner belan-
if gen, voor zoo ver die tevens zijn de belangen
II van het instituut;
II 3) na ontstentenis van gemelden Heer j. h.
u k hamers tot het beuoemeu van eenen geschikten
n en bevoegden Chef in diens plaats; het waken,
II dat deze aan de grondstellingen van het insti-
v tuut getrouw blijve, enz.....en in het alge-