Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
„ Deze beginselen zijn breedvoerig ontwikkeld in
„mijn werkje: Noorthey in 1849, naar hetwelk
,/ ik hier als naar een rigtsnoer verwijze.''
u Geen Zedelijk Ligchaam vindende, dat mij ge-
n noegzamen waarborg aanbood om er Xoorthey
„ aan te kunnen nalaten, kwam ik op de gedachte
II er een te stichten tot dit bepaalde doel.".....
II Wederom vereenigden wij ons op Nooi-they
„den April 1851.... en vestigden op wet-
„ tclijke wijze het tegenwoordige Genootschap:
„ Noorthey............. en voorts met
II inachtneming van de volgende bepalingen, welke
II zij als grondregelen van genoemde V'ereeniging
„ hebben vastgesteld , te weten :
.\rt. I. Deze V'ereeniging draagt den naam:
het Genootschap Noorthey.
Art. 2. Het Genootschap is gevestigd ten Huize
Noorthey, Gemeente Veur, Provincie Zuid-Holland.
Art. 3. Het doel des Genootschaps is: de belan-
gen van het Instituut Xoorthey te behartigen; de
bestendiging ervan, met behoud van deszelfs tegen-
woordige rigting, te bevorderen, en er den eigendom
van te aanvaarden zoodra hiertoe aanleiding zijn zal.
Art. 4. Het Genootschap kiest zijne leden in
den regel uit de oud-leerlingen van het Instituut
Noorthey.....
Art. 5. Jaarlijks zal er eene vergadering der
leden......ten huize Noorthey plaats hebben.