Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
3fi
,/ stellen dan onderwijs; — vorming des harten en
I, des gemoods; — opleiding tot christelijk geloof,
II tot christelijke deugd , tot gehoorzaamheid aan
,1 Gods bevelen, ons geopenbaard door Zijnen Zoon
n JESUS CHRISTUS; ontM'ikkcling van het godsdieii-
II stig en zedelijk gevoel; loutering van den smaak
„voor het schoone, het goede, het ware; ver-
„ sterking van de verstandelijke vermogens; zorg
II voor kinderlijke vrolijkheid. helderheid des
II geestes en opgewektheid des gemoeds , voor (ie
,1 gezondheid en voor de oefening der ligchaams-
n krachten ; dit alles in de eerste plaats te stellen
n en ei' de voornaamste zorg aan te l)este(len; —
II in (Ie tweede ])laats: zorg voor gegronde kennis;
II geen hoogvliegen maar welgevestigde wetenscha[);
vast en liepaald inprenten, niet alleen door her-
//halingen, maar bovenal door wel doen inzien,
„wel doen begrijpen, door den behoorlijken tijd
u te besteden aan de elementen van elke taal .
II wetenschap of kimst; behoud van den tegenwoor-
,/digen omvans van hel onderwijs, zoodanig, dat
II het dienstig zij aan den toekomstigen geleerde ,
II aan hem, die aan het hoofd staat van tiitgebreide
„handelsbetrekkingen, aan den aanzienlijken land-
II eigenaar, den smaakvollen rentenier; daarom :
„ doelmatige verhouding in de verschillende vakken
II van onderwijs; niet aan alle behoort evenveel tijd
II en zorg gegeven te worden, maar geen vak worde
II ten nadeele van een ander voorgetrokken."