Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
studentenleven. Deze onderneming vond weinig
bijval; hij moest ze opgeven met aanzienlijk gel-
delijk verlies, en die teleurstelling griefde hem
zeer. In 1858 overviel hem eene zware ziekte, van
welke hij slechts langzaam herstelde. Intusschen
leed zijn zenuwgestel onder de velerlei bemoeijin-
gen, van welke hij zich niet ontslaan wilde, en in
1859 weinige dagen na den feestdag van 4 Maart,
zijnen geboortedag, werd hij ernstig aangetast door
eenen aanval van beroerte, die zich sedert dikAvijls
herhaalde, hem min of meer verlamde aan de
linkerzijde des ligchaams, maar vooral de werking
der hersenen stoorde. Dan lag hij soms weken
ziek en herstelde hij langzaam onder de aller-
/;(n'gvuldigste oppassing zijner echtgenoote. Haar
gezigt, dat in de laatste jaren van haar verblijf
o)) Noorthey zeer verzwakt was, liet haar niet
toe alle zorg alleen te dragen, maar Jufvrouw
k. wagtkrveld, die haar in de besturing der
huishouding bijstond, verleeude hare hul)) met
de tneeste hartelijkheid.
Was er weder een tijd van verademing, dan
vestigden zich Aveder zijne gedachten op Noorthey
en niets was hem dan meer gewenscht dan een
bezoek aldaar. Zijn geheugen leed zeer bij lede-
ren aanval, en, wat hem het meest aandeed,
in heldere oogenblikken was hij bewust van zijnen
toestand, van zijn verval. Dan kwamen hem soms
de tranen in de oogen bij het gevoel zijner oii-