Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
;50
Rij het vertrek van den Prins van Oranje in 1854
werd hij vereerd met treffende bewij/en van
's Konings goedkeuring. /. M. benoemde hem tot
Ridder der orde van den Nederlandsrhen Leeuw
en schonk aan Noorthey als blijvend aandenken
zijner tevredenheid het groot portret van den Prins,
dat kunstgewrocht van piemkman's jienseel , dat
onze eetzaal versiert.
In het volgende jaar smaakte hij een ander
germt. De Oud-leerlingen van Noorthey l)oden
hem een feest aan als tegenhanger van dat van
1845. Aandoenlijk was dit feest, waarop zoovele
mannen, in de aanzienlijkste betrekkingen ge])laatst,
zich vereenigden rondom hunnen leermeester, om
hem de hulde te brengen van vriendschap en
dankbare vereering (/2). Gij, die toen met hem aan
den feestdisch gezeten waart, gij zult niet vergeten
den glans van dankbaarheid op het gelaat van
den gelukkigen man !
uk raadt bood allen deelnemers van dit feest
later eene l)eschrijving van hetzelve aan, in welke
liij ook een verslag opnam van de lotgevallen van
Noorthey gedurende de tien laatstverloopene jaren.
Tot dusverre was hij in zijn streven steeds ge-
slaagd , en met het zelfvertrouwen, dat daarvan
• het gevolg was, meende hij in 1857 nog eene
nieuwe zaak te kunnen tot stand brengen. Hij
wilde in Leiden een Huis stichten , dat strekken
zou tot overgang van het institnuts- tot het vrije