Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
1851 - onder het voortdurend bestuur evenwel
van H. D''. Gouverneur .Th', e. a. o. dk casembrooi'
leerling van Noorthey. Voorwaar, een uitnemend
blijk van de waardering van dk. raadt's streven!
Hij schatte die eer zeer hoog en had een diep
besef van het gewigt der taak, die daardoor op
hem en op geheel Noorthey kwam te rusten. Hij
maakte voor zich eene opzettelijke studie van de
opvoeding der Prinsen van Oranje en nam het
onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis op zich
voor de klasse, waartoe onze Prins van Oranje
behoorde. Die lessen droegen alle blijken van de
zorgvuldigste voorbereiding. Wel klaagde hij, dat
zij hem moeijelijk vielen, dewijl zijn geheugen hem
scheen te verzwakken. De vele aanteekeningen,
die hij op ))apier stelde, bewezen dat hij zich
zeiven begon te mistrouwen en tevens met welken
stalen vlijt hij nog werkte. Hij kreeg zulk eene
liefhebberij in die studie, dat hij enkele malen
resultaten daarvan in het licht gaf.
Voor zulk werken was hij niet meer bestand bij
de klimmende jaren, welke eindelijk zijne krachten
begonnen te ondermijnen. Maar, al kondigde zich
de naderende ouderdom aan, al was zijne taal
niet meer zoo kernachtig als vroeger, toch bleef
zij deftig; de dartelheid en luidr\ichtigheid der
levenslustige jeugd kon hem soms vermoeijen, zij
verdroot hem niet; hij bleef nog vol moed, vol
werkzaamheid , vol ambitie.