Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
2fi
heden te gebruiken. Van afschrikkende straf be-
iliende hij zich weinig; overtuiging was in zijne
oogen het eenige middel dat tot ware zedelijkheid
leidt. Vandaar de moeite, die hij zich gaf, om
in bijzondere gesprekken de verkeerdheden zijner
leerlingen te bestrijden. Toegevend jegens gebreken
was hij niet. In zijne toespraken rigtte hij zich
meer tot het verstand dan tot het gevoel. Zijne
argumentatie was altijd logisch en meestal onweer-
staanbaar; maar wanneer hij een pathetischen toon
wilde aanslaan, bleef hij gewoonlijk rhetorisch.
In zijne medeai'beiders verdroeg hij moeijelijk
eigenaardigheden , die met zijn stelsel streden.
Aan onderwijzers prentte hij steeds de leer in,
dat de autcniteit, die zij behoefden, in hun eigen
karakter gegrond moest zijn, dat zij in de oogen
hunner leerlingen achtingwaardig moesten zijn door
hunne zedelijkheid, door hiuine kemiis en be-
kwaamheid , en dat zij volgzaamheid moesten ver-
werven èn door vastheid van wil, èn door
gelijkmatigheid van humeur èn door den leerling
het bewustzijn te geven, dat de onderwijzer zijn
waarachtig geluk bedoelt. Slaagden zij niet in
hun werk , het eenige afdoende middel tot verbe-
tering was: de fout te zoeken bij zich zeiven.
niet te klagen, maar zich zeiven voor de zaak
geschikt te maken. Hij noemde dat: ,/zich in de
schroef zetten."
Als grondregels voor het bestuur stelde hij voorop :