Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
V naea aanvaard had, naar hoogere gewesten
ff opgeroepen werd. Negen jaren lang niogt ik
ff zijn leidsman wezen eii onze vriendschap duurde
ff tot aan het einde zijns veelbelovenden levens/'
Helaas, .tohan frkdrik hoffman is de eenige
ff niet, wiens verlies wij betreuren."
Met eer en aanzien stond m raajüt ge-
kroond als eerste paedagoog onzes lands, toen
ik in Mei 1842 o]) negentienjarigen leeftijd onder-
wijzer werd op Noorthey. Onze eerste ontmoeting
zal ik niet ligt vergeten. Aan het levendig oog,
de zware stem , de eenigszins brusqne manieren
van den veteraan der hollandsche onderwijzers,
den hooggeachten r. k. uöiu.riz, gewoon, beant-
woordde DE HAADT niet aan mijne verwachting
Ik vond een man deftig en eenvoudig gekleed ,
zonder sprekende physionomie, voor zijne jaren
oudachtig, met gerimpeld voorhoofd ; het licht
blaanwe oog drukte eene rust en kalmte uit , die
onverstoorbaar scheen. Zijn toon was innemend
en vriendelijk , de spraak uiterst l)edaard en afge-
meten; zijne phrases berekend, de woorden juist
gekozen. Zijne kamer miste alle sieraad. 'JVien
ik er in trad, onderhiehl hij zich met een paar
jongelingen van zestien of zeventien jaren op
eenen zoo vaderlijken toon, die met zooveel eer-