Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
u van uit liet regte stiiiidpuiit !net liefde eii ver-
„ sclïooiiiiig beoordeeld , dat mijne bedoeling niet
„ miskend wordt; door znik eene betrekking wordt
,/ mijn levensgeluk verhoogd op eene wijze, die
,/ voor geene undere dan sprakelooze uitdrukking
„ vatbaar is,
u 127 is liet totaal bechag onzer leerlingen. Van
,/ deze zijn er nog 28 op Noorthey aanwezig. 99
,/ hebben, na korter of langer verblijf, ons ver-
,/ laten. Uit deze zijn 14, om uiteenloopende
,, redenen, verhinderd geworden den Cursus te
„ voltooijen. 85 daarentegen kunnen gezegd wor-
,/ den, dien in meer of minder jaren afgeloopen
„ te hebben, hoewel niet allen gelijke hoogte
I, l)ereikten. 41 zijn regtstreeks tot werkdadige
„betrekkingen in de niaat.sohap])ij overgegaan; 44
„ tot de Hoogeschool; 2 van deze ontvielen haar
„ door den dood, alvorens zij aan den eindpaal
u der Academische loopbaan gekomen waren. 14
u telt zij nog onder hare voedsterzonen. be-
reikten er reeds de hoogste eer; 1 namelijk
f, verkreeg den Doctoralen Graad der Godgeleerde
Faculteit; .21 zijn met de waardigheid van Doc-
// tor in de Regten vereerd g(>worden; met
I, dezelfde waai'digheid in de Letteren, en 4 ande-
„ ren verkregen den Doctoralen Graad der Ge-
„ neeskundige Faculteit; van welken l, kort nadat
„ hij het Hoogleeraarsambt aan een cmzer Athe-