Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
en'tot den man en tot de vrouw; in dat onge-
II dwongene en vrije tusschen hen en de leerlingen
II is de grondslag te zoeken van datgeen, hetwelk
ik Familien-Leben noemen zoude."
I, In hoe verre ik er in geslaagd ben dien
n grondslag op Noorthey te leggen, kunt gij,
n mijne Vrienden ! beter dan ik beoordeelen. In-
w tusschen mag ik er mij in verheugen, dat, naar-
(/ mate mijne leerlingen in jaren toenemen en zij
// mij leeren verstaan, wij elkander naderen om
u welhaast elkander als vrienden te achten en te
I, beminnen. Bij verre de meeste onzer leerlingen
II is de liefde tot Noorthey met de verlenging van
II him verblijf toegenomen en zij zijn geëindigd
11 met, ja I het oogenblik hunner intrede in de
II wereld blijmoedig te begroeten; maar toch ook
II met waarlijk genoegen te scheppen in het leven
II op Noorthey."'
„Velen heliben, ook na hun vertrek van hier,
II niet opgehouden mij bewijzen van vriendschaj;,
II sommigen van bijzonder vertrouwen te geven.
II En hoe zoude ik dit kunnen vermelden zonder
II er hun mijnen dank voor te betuigen! Het is
„een genoegen, dat mij in de ziel grijpt, de/e
,1 bijzonderheid te mogen doen gelden. Voort-
„ durende vriendschap met U, die eenmaal mijne
„ kweekelingen waart, drukt den stempel op mijn
„ streven; overtuigt mij, dat hetgeen ik deed.
„ zelfs hetgeen ik verkeerd deed of verzuimde,