Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
,/ slechts weinige oogenblikken, maar den geheelen
n dag door een groot gezin wezen moet. die geene
„ voor den leerling afgepaste toestanden met een
fi schitterend woord van uitzondering benoemen;
// maar in baar geheel. en met behoud van haar
,/ karakter als school, het kind met liefdeannen
„omvatten moet, gelijk eene moeder haren lieve-
ti ling verpleegt. Waarom zou het leven op het
I, instituut in snijdend contrast staan met het
II huisselijke ? "
I, Het genoegelijke van het verblijf in de ouder-
II lijke woning kan niet geheel - dit spreekt van
if zelf — maar eenigermate in het huis van opvoe-
I, ding teruggevonden worden, wanneer de o])voeder
II zich niet van zijne leerlingen afzondert; geene
II genoegens buiten hen zoekt; zijne uitspanningen
II zoo inrigt, dat zijne leerlingen er in deelen- zijn
,1 werk , zelfs zijne studie zoo tracht te wijzigen .
n dat zij er de goede gevolgen van ondervinden :
u als hij gereed is met elk' leerling afzonderlijk te
u spreken en in diens gemoedstoestand deel neemt,
u zoo dikwijls de leerling zelf dit verlangt; of als
„ hij in diens toestand indringt, wanneer de nood-
„ zakelijkheid hiertoe blijkt ; als de leerling gemak-
n kelijk en vrij toegang heeft tot de vrouw des
V huizes om, zonder omwegen en bedremmeling,
II kleinigheden, ook louter tot uitspanning dienende,
II te vragen of met haar over hetgeen hij behoeft
II en wenscht te raadplegen. In dat toegankelijke