Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
„ Dp tweerle bijzonderheid die hier in aanrner-
,1 king komt, is deze: vele leerlingen Avai-en reeds
r/ voor hnnne komst alhier met elkander in be-
// trekking. Zij waren of speelgenooten of bloed-
,1 vei-waiiten. Onder hen tel ik vijf drietallen en
II twee en twintig tweetallen broeders. Talrijker
II nog wordt elke groep, wanneer wij die tot
,1 verdere graden van bloed- en aanverwantschap
II uitstrekken. En indien wij slechts de vriend-
II schapsbetrekkingen der ouders in aanmerking
II nemen, dan heeft elk jaar van Noortheys bestaan
II al zeer Aveinig groepen van leerlingen opgeleverd,
,1 wier familiën elkander geheel en volstrektelijk
' II vreemd waren."
II Deze bijzonderheden kunnen wel niet anders
,1 beschouwd Avorden dan als ])evorderlijk aan de
//eenheid, Avelke het instituut den aard van een
II groot gezin doet aannemen."
,/ Hier en daar heb ik van Familien-Leben
,1 op Instituten hooren spreken. Tk heb gevonden,
„ dat men daarmede zekere bijeenkomsten bedoelde,
II die met onze soirees te vergelijken zijn; of
„ ook eenvoudig den beurtelingschen toegang van
,/enkele,leerlingen tot het gezin van den opvoeder.
I, Maar dit beantwoordt niet aan hetgeen ik onder
// het nitheemsche woord meen te moeten verstaan.
„ Zal dat levpn des huisgezins ooit op een instituut
,/verwezen tl ijkt worden, het doe zijn' invloed ge-
//voelen op het geheel dei' inrigting, die niet