Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
// hulpzame hand boden, is Noorthey veel verschul-
„ digd, en ik zal niet ophouden met opregte dank-
y baarheid en hartelijkheid hunner te gedenken."
u In dit tijdvak verkreeg Noorthey de inwendige
„ deugdzaamheid, die ik God bidde, dat het nog
„ vele jaren behouden moge. Eu sedert dien tijd
//zet het scheepje, zachtkens voortgestuwd door
1/ den adem eener gunstige fortuin, zijne reize
,/ voort,langs etfen baan en met vrolijk wapperenden
u wimpel." '
Hetgeen ik getracht heb op Noorthey te verkrij-
gen om het een niet onwaardig plaatsvervangei'
u van het ouderlijke huis te doen zijn, kan ik in een
,1 enkel woord zamenvatten. Al mijn streven te
dezen opzigte komt neer op het daarstellen van
„ eenheid."
// Ik heb reeds gesproken van de eenheid in be-
,1 doeling, die bij den bestuurder, de onderwijzers
„ en de leerlingen bestaan moet. Laat mij, bij de
I, kortheid, die ik mij tot pligt maak, U slechts
,f twee bijzonderheden doen kennen, welke onder
,1 meer anderen tot dat doel geleiden."
1/ De eerste betreft het langdurig verblijf der leer-
II lingen op Noorthey. Niet alleen is het steeds
II mijne meening geweest, dat de moeijelijke weg
II der opvoeding niet in een' korten tijd kan afge-
„ legd worden, zoodat een veeljarig verblijf voor
II den leerling zeiven nuttig en noodzakelijk is; maar
jliauÊfknils^b SchoGlmussam
lil
I JIMSTKRDAM.