Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
„ Den Januari) 1821 had de eerste zijne intrede
„gedaan; den 22^'®" September 1823 bedroeg het
„getal 28, van welken elf in den loop van dat
„ jaar aangekomen waren. Het grootste getal, dat
„ van 33, was in het midden des jaars 182fi
„ vereenigd."
„ Dat waren jaren van moeijelijken, van zwai'en
„ arbeid voor mij. Ik trachtte door een toereikend
,/ aantal medeonderwijzers en door personele in-
„ spanning mijne pligten te vervullen. Doch, bij
„ het veelvuldig welgelukken , dat mij ten deele
„viel, moest ik echter steeds blijven wenschen .
„ dat mijn huis een meer bepaald karakter mögt
„ verkrijgen, en dat de goede geest, die er zich
„ nog slechts aanvankelijk vertf)onde. meer algemeen
„ en heerschende werd. '
„ Ik acht het onnoodig stil te staan bij het hoog
„belang, dat er voor een huis van o))V()eding ge-
„ legen is in die gezindheid van het meerendeei
„ der bewoners, welke men den heerschenden geest
„ van het huis noemt. Alle pogingen, die de
„ bestuurder tot opvoeding en onderwijs aanwendt,
„ worden gemakkelijk, aangenaam en vruchtbaar
„ als zij eene algemeene geneigdheid ten goede ont-
„ moeten. Alles daarentegen is vruchteloos, zoodra
„ het op den rotsgrond van onwil en geheime
„ deugnieterij afstuit. Ik heb jaren noodig gehad,
„ niet zoo zeer om dit in te zien, als wel om
„ te begrijpen, dat de hier bedoelde stemming des