Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
\l
„ aan de partieuliere inrigting boven de openbare
„ hadden (ioen geven."
,/ Is er sterker tegenstelling mogelijk? Mier
it staat de leerling oj) tegen zijn' meester; de jon-
geling, waarlijk vervuld van eerbied, tegen den
,/ hoogvereerden man van ondervinding; en de
„ slotsom van een bijna driejarig met graagte en
„ belangstelling gevolgd onderwijs is, dat, aan
/, den ingang des maatscliappelijken levens, niet
„ alleen een geheel andere weg ingeslagen wordt,
I, dan de geëerbiedigde leidsman aanwijst, maar
„juist die, welken hij afraadt, tegen welken hij
„ waarschuwt.''
„ De opvoedkundige reis, die ik, in 1819 van de
„ Universiteit huiswaarts keerende, gemaakt had,
„ had mij een' inwendigen aandrang gegeven, die
t, mij weerhield NiEiiEYERs raad te volgen; en zon-
,1 der aarzelen hield ik mij met de voorbereidingen
„ bezig, noodig tot de daarslelling van eene bijzon-
,1 dere inrigting van onderwijs. Alle wettelijke ver-
u pligtingen vervuld hebbende, opende ik Noorthey
„ als zoodanig zonder ophef, zonder openbare aan-
„ kondiging. De eerste leerling werd na twee maan-
„ den door twee anderen gevolgd, welke op mijn'
„ vijf en twintigsten verjaardag het drietal kwamen
„ uitmaken, met hetwelk ik arbeidde tot aan de
„ eerste vacantie.
,1 Snel was vervolgens de aanwas van leerlingen.