Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
IS
„ welsprekend uitte; en ik was gewoon zijne
„ lessen met gouden letteren in mijn levensboek
u aan te schrijven."
„ En echter, sedert ik zijne taal niet meer hoor,
„ handel ik tegen zijn wil, ben ik met al de
,/ inspanning mijner ziel en eene vijf en twintig-
„ jarige volharding dat doende, hetwelk hij mij
// heeft afgeraden, afgeraden uit zich zeiven en
// zonder dat ik hem raadpleegde, in het open-
„ baar en voor het oog van geheel het lezend
u publiek."
,/In zijne ,/V¥aarnemingen op reizen," zegt
/, hij, van mij sprekende; ,/Voorzeker zal hij in
„ Duitschland hebben leeren inzien, dat welinge-
u rigte openbare scholen verre uitmunten boven de
n beste bijzondere scholen." Deze woorden wer-
„ den geschreven bij gelegenheid van sii:m!;vi:rs
,/ bezoek aan het huis mijns toen afwezigen vaders,
„ en het was mij opmerkelijk, als ik ze voor de
eerste maal las, te zien, dat het verblijf van
// NiEMEYER te Rotterdam volkomen gelijktijdig was
u met het mijne op de grootste particuliere inrig-
,/ ting, die welligt bestaat: Hofwyl in Zwitserland.
„ Ik veroorloofde mij de voorstelling, dat zij ge-
„ schreven waren m datzelfde nachtelijk uur, in
,f hetwelk ik het breedvoerigste en voor mijn
,/ volgend leven meest beslissende gesprek met
II voN FELLENBERo gehouden had ; of ten minste
,/ in die dagen, welke mij de stelligste voorkeur