Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
medewerkte om den lust voor letterkundige oefe-
ningen op te wekken of te voeden, (k)
In 1838 liet hij een verslag over den toestand
van het Instituut drukken en gaf hij daarbij met
eenige uitvoerigheid rekenschap van de beginselen
door hem gevolgd. Later verscheen zijn: Noorthey
in 1849, hetwelk de volledigste beschrijving van
Noorthey bevat, en zijne denkbeelden aangaande
opvoeding en onderwijs het meest ontwikkelt.
Verhalen van de lotgevallen des Instituuts zijn
opgenomen in de feestboekjes van 1845 en 1855.
Hit het eerste. als zijnde minder algemeen ver-
spreid, volgt hier, dk ii.\.\dt's berigt aangaande
de eerste 25 jaren van Noorthey's bestaan (1)
,1 .Van mijnen zedigen vader ben ik het gevoel
I, van eerbied voor groote mannen , een grondtrek
„ van mijn karakter, verschuldigd. Ik dank er
(/ hem voor. Gedurende mijn verblijf aan de
u Universiteit meeii ik er goeden invloed van
;/ ondervonden te hebben."
„De man, met wien ik te Halle boven an-
„ deren iïi aanraking bleef, was august hekma>
„niemeyer. Kanselier dier Hoogeschool. Mijn
„ eerbied voor hem kende bijna geene palen; met
„ gretigheid ving ik de woorden op, die hij zoo
(1) Zie bladz. 9-lfi van Noorthey in 184.5.