Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
1]
zijn roem geboinrH was. Noorthey bleef hem
steeds hoofdzaak en hij spaarde daarvoor geene
opotfering van geld of rust.
Toen de toenemende inkomsten van het instituut
hem veroorloofd hadden de schulden bij de op-
rigting gemaakt, af te doen, ging hij voort met
eene zuinige administratie (j) en besteedde hij
aanzienlijke kapitalen tot verbetering en uitbreiding
van het huis. In 1836 bouwde hij dat gedeelte,
waarin zich de eetzaal bevindt, en in 1837 werd
een geheel nieuwe vleugel, het tegenwoordige
schoolhuis, opgetrokken, zoodat het oorspronkelijke
Noorthey als het minst aanzienlijke deel tusschen
de ruime nieuwe gebouwen wegzonk. Hij legde
eene bibliotheek aan, voor welke telken jare eene
aanmerkelijke som werd uitgegeven, en een kabi-
net van physische instrumenten. Zoo wijdde hij
zijne aandacht aan het stoffelijke en het uitwendige
van het instituut, terwijl voortdurend over eiken
leerling zijne zorg bleef gaan. Kn wat hij voor
zijne leerlingen was, bewijst de dankbare genegen-
heid en de eerbied , die zij hem toedroegen.
Hij trachtte steeds aan hunne studiën die rig-
ting te geven, die hem de waardigste voorkwam,
en streefde tevens hen daarin genoegen te doen
vinden. Feesten kende Noorthey bijna geene dan
de soirees, op welke letterkundige en muziekale
voordragten elkander afwisselden; dan was hij het,
die het voorbeeld gaf en die met alle kracht