Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
nnauwkeurige aanteekening te houden (i), alles
zooveel mogelijk tabellarisch voor te stellen, tel-
kens de tafels van werkzaamheden te herzien,
steeds de methoden van alle leervakken te onder-
zoeken, de resultaten daarvan na te gaan, zich
gedurig rekenschap te geven van de vorderingen
in de verschillende vakken van onderwijs, van de
applicatie en het gedrag der leerlingen, van de
geschiedenis eener klasse, of van den ontwikke-
lingsgang van een enkelen leerling; of van den
toestand van geheel het instituut en deszelfs deelen.
Allengs organiseerde zich Noorthey en kregen
de verschillende deelen hunne onderscheidene func-
tiën; DE HAADT zelf werd meer uitsluitend hoofd
en bestuurder. Hij vertegenwoordigde het instituut
naar buiten en zijn naam strekte het tot sieraad.
Hij moest de eer van het geheel ophouden door
het aanzien, dat hij zich verwierf op het gebied
van opvoedkunde en schoolwezen. In die overtui-
ging maakte hij eene grondige studie van de wet-
ten, die de verschillende takken van het onderwijs
hier te lande regelen, en nam hij een levendig
deel in den strijd over de vrijheid van onderwijs
en over de inrigting der gyuinasiën.
De goedkeuring, die hij door zijne geschriften
verwierf bij de voorstanders' van het toenmalige
schoolwezen en bij aanzienlijke mannen op het
gebied van staat en wetenschap, deed hem echter
niet uit het oog verliezen den grondslag, waarop