Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
praktische man bij uitnemendheid, schafte in vele
moeijelijkheden raad, en allergelukkigst was dk
raadt, toen hij zijne trouwe Mevensgezellinne vond
in Mejufvrouw e. achenbach, die de huishoudelijke
zorgen van het instituut op zich genomen had, en
met wie hij 13 Mei 1825 in het huwelijk trad.
Hare algeheele toewijding fian het levensdoel van
de raadt, hare gestadige oplettendheid op alle
behoeften des instituuts en hare liefderijke zorg
voor de leerlingen, werkte krachtig mede om
Noorthey zooveel mogelijk hel ideaal van een
Huis van Opvoeding te doen naderen. De band
des huisgezins vereenigde van nu af alle leden
van Noorthey. Wel mögt de raadt getuigen dat
Noorthey aan haar de grootste verpligting had.
Aan de raadt's onderneming viel al spoedig veel
goedkenring te beurt; vijf jaren na de opening
van Noorthey telde het reeds dertig leerlingen.
Hij omringde zich van bekwame medearbeiders,
zoo landgeneoten als buitenlanders, en vormde
ook vele jonge mannen tot degelijke onderwijzers.
Natuurlijk had Noorthey zijne deugdelijkheid ook
weder voor een goed deel te danken aan hen,
die, bezield met de raadt's beginselen en gesteund
door zijn vertrouwen, huime talenten aanwendden
om in Noorthey die zeden en gewoonten , die
wetten en dien geest te doen heerschen, welke
het zooveel bijval deden verwerven {//,).
Het vv.as zijne vaste gewoonte om van alles