Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
7 Lieblingsidee; das betrachte ich als die Aufgabe
,f meines irdischen Lebens. Der edle fellekberc;
// sprach mir Muth ein und tief gerührt verliess ich
»ihn in der feierlichen mitternächtlichen Stunde."
In het vaderland teruggekeerd zocht hij de
plaats, die hem geschiktst scheen voor de ver-
wezentlijking zijner plannen. Op Noorthey bepaalde
zich spoedig zijne keuze. Vervolgens bezocht hij
vele mannen, wier goedkeuring of medewerking
of voorlichting hij bij zijne onderneming wilde
verwerven. Zoo maakte hij kennis met prinsen
te Haarlem, den directeur der kweekschool voor
onderwijzers, met teissèdre i/ange, schoolopziener
te Amsterdam, met Prof. siegenbeek te Leiden , en
vond hij vooral groote vreugde in de vriendschap
van zijnen voormaligen leeraar Prof. clarisse. (y)
Kort na dit reisje, 12 Aug. 1820. werd hem
honoris causa de acte van den hoogsten onder-
wijzersrang geschonken, terwijl bij Kon. Besluit
van 17 Oct. 1825 bepaald werd, „dat zijn akade-
,t mische graad te Halle verkregen, voortaan be-
„ schouwd zal worden als die van Phil. Theor.
,/ Mag. et Litt. Hum. Doctor aan eene Neder-
„landsche school bekomen."
24 Junij 1820 vestigde hij zich op Noorthey.
en gaf hij aan het publiek daarvan kennis in zijn
„ Woord aan Ouders en V^oogden.'' Hij legde
daarin zijne opvoedkundige beginselen bloot en de
wijze, waarop hij die in praktijk wilde brengen.