Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
beiden, dat ik wel zeggen mag, dat niemkyer's
geest in zijnen leerling overging. Verbazend is
de arbeidzaamheid, die de ra.\dt te Halle ont-
wikkelde. Zijne adversaria, alle net gehouden,
.spreken van naauwlettende en uitgebreide lectuur.
Zijne collegie-dictaten getuigen van vlijtige studie
en zijne aanteekeningen omtrent inrigtingen van
onderwijs, op zijne reizen bezocht, leveren de
bewijzen van zijne opmerkzaamheid en van zijn
zelfstandig oordeel.
V^an de genoegens van het vrije studentenleven
onthield hij zich geheel, en openbare plaatsen
van uitspanning bleven hem vreemd; hij zocht
steeds het gezelschap van mannen, wier omgang
hem nuttig kon zijn, en wanneer geleerden hem
in hunnen kring toelieten, teekent hij zulks aan
met eene dankbare vreugde en met eene beschei-
denheid , die verklaart, hoe hem dit voorregt zoo
dikwijls te beurt viel.
Paedagogie was zijne hoofdstudie en tevens
legde hij zich met ijver toe op de daarmede ver-
wante wetenschappen, op psychologie , logica ,
aesthetica en philosophic. {d) Zijne dissertatie,
bevattende eene vergelijking van de opvoedkundige
beginsels der Romeinen en der modernen, is een
monument van zijne vlijtige studie en van zijne
verecring van nie.meyer, wiens rigting, de huma-
nistische , hij tot de zijne verklaarde, (e)
Onmiddelijk na zijne pi'omotie tot philosophiae