Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page

wf ■ ' V. '

1 ^ K
De vader echter, nier onbekend niet de bewe-
ging op paedagogisch gebied liuiten de grenzen
van ons Vaderhind, besloot zijnen zoon ook ken-
nis en ondervinding te laten opdoen in het
buitenland; hij stelde een groot vertrouwen in
dien zoon, wiens werkzaamheid, ernst en bedacht-
zaamheid regt gaven tot de hoogste verwach-
tingen ; en wenschende, dat deze de beste oplei-
ding ontvangen zou, nam hij voor hem te laten
studeren.
Aanvankelijk liet hij hem de voorbereidende
studiën voor de lioogeschool aanvangen onder
Prof. CLAHissE te Rotterdam, en in 1815 zond
hij hem naar Engeland, waar de raadt in een
instituut te Edmonton bij Londen de werkzaam-
heden van fransch secondant vervulde (6). Steeds
zijne bestemming voor oogen hotidende, benutte
de raadt met stalen vlijt zijne weinige vrije
uren voor de studie der latijnsche en grieksche
talen en maakte hij zich bekend met de beste
voortbrengselen der engelsche litteratuur. Na een
verblijf in Engeland (c) van ongeveer een jaar
begaf hij zich liaar Halle, waar hij onder de
leiding van den lieroemdon aucust Hermann nik-
mever, hoogleeraar en director van het paedago-
gium aldaar, zijne akademische studiën begon.
De jonge Hollander won alras de genegenheid
van zijnen leeraar in eene hooge mate en er ont-
stond eene zoo innige betrekking tusschen hen
1*