Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
AVij veroorloven ons geen pliilosopheren over de Ge-
schiedenis. Terwijl wij de gebeurtenissen zeiven laten
spreken, oefenen wij onze leerlingen voornamelijk in liet
opmerken van het verband derzelve. Wij zullen, b. v.
in de romeinsche geschiedenis, niet vele veldslagen
uitvoerig beschrijven; maar op het wonder opmerkzaam
maken, dat een enkele staat de geheele wereld onder-
werpt. Wij zullen naar den aard, de hulpmiddelen en
de instellingen der overwinnaars en der onderworpen
volken vragen en minder hechten aan geïsoleerde of
ondergeschikte feiten, dan wel aan den zamenhang, die
een volk doet uitkomen als een groot geheel, als een
levend individu.
Ook in de Aardrijkskunde heeft ons onderwijs een
bepaald karakter aangenomen. Veel moet hier natuur-
lijker wijze geheugenwerk zijn; namen en getallen moeten
vast gekend worden. Maar de Geographie moet eene
voorstelling geven van de oppervlakte der aarde, eene
levendige voorstelling, die het tooiieel der geschiedenis
doet kennen en deze alzoo beter leert begrijpen, die de
aarde doet beschouwen als de voorraadschuur en als de
werkplaats voor de nijverheid des menschen, maar vooral
ook als de j'lfiats van diens opvoeding. Het land toch,
dat een volk bewoont, kan gezegd worden, zoo wel
ten gevolge van de luchtstreek, onder welke het gelegen
is, als van den aard des bodems, het karakter en de
leefwijze, ja in y.ekercn zin de geschiedenis en het lot
van dat volk te bepalen.
Bij het vaststellen van elke methode zijn wij er op
bedacht, dat deze niet willekeurig mag gekozen worden,
maar afhankelijk is van het doel van het onderwijs en
van den aard van het vak van studie; wij streven er

m
i;: U