Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
128
I
Tk mag ook gewag maken van eeiicri cursus, dien
onze tegenwoordige, voortreffelijke, engelsche onderwijzer,
de TTeer henrv ArrwEi.i., in zijne moedertaal houdt
over de natuurlijke geschiedenis; een cursus, dien wij
wel niet als blijvend kunnen aauteekenen, van welken
echter onze leerlingen veel voordeel trekken, en die in
allen geval bewijst, dat Noorthey zich in eene ijeriode
bevindt, aaii het onderwijs in de natuurwetenschappen
voordeeliger, dan eenige der vorige.
Er is nog een ander vak van onderwijs, dat ik als
nieuw moet doen kennen. Vroeger (Noorthey in 1810,
bl. schreef ik: »De gymnastiek maakt voor Noorthey
// nog geen vak van onderwijs uit. Dit zal het geval
u worden, zoodra ik het met mij zei ven eens zal zijn
//omtrent de grenzen, binnen welke zij blijven moet,
„ om niet ontrouw te worden aan het algemeen doel van
// Noorthey en omtrent hare verhouding tot de spelen
,/ buiten 's huis."
Kort na de verschijning van dat werk is dit het geval
geworden, ofschoon wij ons gestreng houden binnen de
grenzen, die gevaarlijke luchtsprongen en onraadzame
kunsten buitensluiten. Geregelde en stelselmatige oefe-
ningen van het ligchaam onder een opzettelijk onder-
wijzer , doch met geen ander doel ingesteld dan om de
ledematen te oefeneti en de spieren te versterken, eu
ver verwijderd van het afrigten van kunstenaars, worden
thans als een gew^oon bestanddeel der Noortheysche op-
voeding op de lijst van werkzaamheden aangetroffen.
Een vleugel van het huis is geheel vernieuwd, opzettelijk
voor deze lessen ingerigt en van het noodige voorzien
geworden. Evenwel zijn de gymnastische toestellen in de
speelplaats ook gebleven tot vrij gebruik in de speeluren.