Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
]n
n) Zie blz.
Feestboekje van 185.3, blz. I H).
O.) 7ac blz. 44.
In het verslag opgenomen in het Feestboekje van
1S55, zegt hij blz. 81 en vv.: De groote beweging
op het veld der natuurkundige wetenschappen en dc toe-
nemende invloed van deze op de maatschappelijke huis-
houding en het dagelijksche leven moesten al meer en
meer hunnen invloed doen gevoelen op ons onderwijs.
Noorthey heeft zich niet buiten die beweging kunnen
houden. Zich afzonderen en stilstaan mag het niet.
Een bezadigde vooruitgang, zonder den ouden grondslag
en het primitieve doel van het Instituut uit het oog te
verliezen, is steeds ons streven.
Meer dan vroeger wordt dan nu ook de kennis van
de stoffelijke wereld op Noorthey beschouwd als nood-
zakelijk tot die veelzijdige vorming, naar welke het
st«eds gestreefd heeft. Speciale lessen, in den omvang
onzer werkzaamheden bepaaldelijk opgenomen en vastge-
steld, vvprden in de natuurkunde gegeven. Wij trachten
met dat onderwijs de opmerkzaamheid te oefenen, het
oog te openen voor de wonderen der schepping en den
jongen mensch geschikt te maken tot een verstandig ge-
bruik en zedelijk genot van hetgeen de natuur oplevert.
Wij bedienen ons daarbij veel van 07ize verzameling
van physische instrumenten, die langzamerhand al grooter
wordt, en van voorwerpen en afbeeldingen, welke, bij
de studie der natuur, de verbeelding en de zintuigen
te hulp komen.