Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
121
wekkend voor te dragen, dat is voor sjireker en
lioorders een waar genot, dat is een moeijelijk gedeelte
der welsprekendheid, tot welke de natuur den aanleg
moet geschonken hebben, maar die elk onzer echter in
zekere mate en tot zekere hoogte in zich zeiven ont-
wikkelen kan. Versmaadt de schoone gave der welsprekende
voordragt niet, legt u daarbij toe op eenvoudigheid cn
natuurlijkheid, en ge zult het beste slagen.
Zoo moge dan de zaal in welke ik u heden voor liet
eerst welkom heeten mag, die zich langzamerhand in
minder onvolkomene gedaante aan uw oog zal vertoonen,
cn in welke ik hoo]) u menig genoegelijk uur te zien
slijten, zij moge steeds bevorderlijk zijn aan de ontwik-
keling van uwen kunstzin; opdat uwe opvoeding, zoo
weinig eenzijdig mogelijk, uw verstand en nw gevoel,
uw hoofd en uw hart beide, gelijkelijk, vormt, en ge
Noorthey eenmaal verlaten moogt als bekwame, deugd-
zame, godsdienstige menschim, vatbaar voor de genoegens
van den huiselijken kring, geschikt om der groote
Maatschappij ten dienste te staan, gevoelig voor echt,
dat is geoorloofd, levensgenot, wenschende dat genot ook
onder hen, die u omringen zullen, te verspreiden, en
bovenal vervuld met de gedachte dat, zal dit ons aardsche
leven eene voorbereiding zijn tot dat hoogerc leven,
hetwelk eenmaal ons allen verbeidt, wij geene gelegenheid
moeten voorbij laten gaan om al de in ons gelegde
vermogens harmonisch te ontwikkelen.
1.) 7At blz. 24.
Ook ik ben een liefhebber van het schaakspel en