Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
/m
j' *
120
'i

opheffende )iiet om te dreigen maar om te wenken en
tot zich te roepen. Ge kent haar reeds bij ondervinding.
Dikwijls toch sprak zij tot u. Ge ontvloodt haar nimmer.
Het nnr van openbare eeredienst is voor n geen uur
van verveling en de voorlezing van leerredenen, die ik
soms met n doe, heeft ook op uwen leeftijd iets inne-
meiuls en liefelijks dat onze voorouders zelden in die
mate gekend hebben. Herinnert n de schoone stukken
van onzen onovertrolfenen van dek pai.m. Herinnert u
dat hetwelk wij voor eenigen tijd te zamen gelezen en
besjjroken hebben, en waarin de waardij van een wel
doorgebragt leven ons voor oogen gesteld werd, om de
waarheid van het gezegde wel te gevoelen.
Ook uit de geschiedenis, ook uit de letterkunde, ja
ook uit het dagelijksche leven knnt ge overvloedige stoffe
ontleenen tot uwe opstellen. Groot genoeg is de kring
van het onderwijs dat ge hier ontvangt, om u nimmer
verlegen te laten, en n steeds zaken en denkbeelden aan
de hand te geven, welke ge bearbeiden kunt. Tracht
die in behagelijke vorm uit te drukken. En moogt ge
dan, zonder u met den ijdelen waan te streelen als
waren uwe stukken der voorlezing waardig, moógt ge
dan dikwijls u zeiven tot voordeel en nwen medeleerlingeTi
niet tot verveling hier diegene uwer oj)stellen voordra-
gen, welke uwe onderwijzers die eer niet geheel onwaardig
zullen gekeurd hebben.
^laar het zijn niet alleen eigen gemaakte opstellen,
welke wij hier wenschen aan te hooren. Onze avond-
vereenigingen hebben reeds een zeker karakter aange-
nomen, en ik geloof het niet noodig dat te veranderen.
Schoone stukken uit dichters en redenaars, uit het
geheugen met smaak, met gevoel, met warmte, indrnk-
hi