Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
1 10
Sohoouei' daarom is de kansel—welsprekendheid, die
oneindig hooger staat dan hare zuster, hetzij men de
onderwerpen besehouwe, over welke zij zich uitstort,
lietzij men lette op de hefboomen door haar in beweging
gebragt. Immers zij verkondigt niets dan waarheid, zij
bevordert deugd en godsdienst, zij maakt het schoone
dienstbaar aan het ware, edele en goede. Zij stotl'ecrt
de schoojiste en beste zijde uwer ziel met de schoonste
en beste zaken. Het eeuwige en onvergankelijke, het
door alle eeuwen heen blijvende, onverwelkbare en on-
\ eranderlijke verkondigt zij u, verkondigt het u niet
alleen, maar doet het u beminnen, en naar jagen, het
boven alles wenschen en begeeren. Zij wekt geene nei-
gingen in u op, dan die n heilzaam en niittig zijn, zij
doet den toorn voorbijgaan, de wraak zwijgen, den haat
uitdooven en in plaats van het delenda est Carthago der
staatkunde roept ze u toe: hebt uwe vijanden lief!
Zoo biedt zij ons, opvoeders der jeugd, een schoon
veld a<in op hetwelk onze leerlingen hunne jeugdige
krachten vrijelijk oefenen uiogeii. Binnen dc grenzen
der redekunde blijvende loopen wij geen gevaar ii on-
tijdig denkbeelden bij te brengen, die eerst in volgenden
leeftijd rijpen kiinnen. En binnen die grenzen en be-
letnlende streken, welk een rijkdom van on(ler\ver[)en,
welk eejie keuze van middelen staan ons daar ter hand!
fïcliikkig zijn wij die eenen tijd beleven, in welken de
kan.'^elwel.sjjrekeiidheid het gewaad der schoone kunst
aangetogen hebbende, zich aan ons voordoet niet als
eene vvéesverwekkende gedaante, met stroef gelaat, en
dc bestrallende roede in de haiul; maar als eene zedige
en toch haid' kracht bewuste bode des vrcdes, met
vriendelijke oogen cn helderen blik^ dc sclioone hand