Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
J07
toe dit \ertreic ons dienen zal en de edeler genietingen
die ons boven de aangewezene voortaan hier toeven.
Onze winter-avondvereenigingen zullen herwaarts ver-
plaatst worden. Hier zullen ons de welluidende toonen
der muzijk aangenamer toeklinken, en grooter zal ons
kunstgenot zijn , naarmate het vrijer en ongedwongener
wezen zal. Welken luister zet de toonkunst onze ver-
eenigingen niet bij! welke weldadige strekking geeft zij
niet aan dezelve voor de vorming van den smaak !
Beoefent liaar dan en niogten velen onder u het hooge
genot leeren kennen, dat aan eene vlijtige beoefening
verbonden is.
Ook hier zullen voorts onze oefeningen plaats hebben
in uiterlijke wel.?prekendheid, indien het niet ongepast
is aan uwe kinderlijke en dus aanvankelijke studiën een'
zoo sehoonen naam te hechten. Welsprekendheid! welk
een woord? Hebt ge er ooii bij stil gestaan? ooit er
over nagedacht wat liet zegt te sjireken ? De inwendige
gewaarwordingen des gemoeds, diep verholene bewegin-
gen der ziele aan eenen anderen mensch aan eene andere
ziel mede te deelen; en daar even diep weg te leggen
wat men in eigen boezem draagt! Onbegrijpelijke wer-
king van ligchaam en ziel beide: goddelijke gave, den
mensch als evenbeeld der Godheid, bij uitnemendheid
boven alle andere schepselen geschonken! Zie dien
man, onopgemerkt en als verscholen; terwijl het gezel-
schap dat hem omgeeft met ijdele nietigheden den tijd
verbeuzelt. Kalm en rustig schijnt hij, maar in zijn
binnenste kookt het en stormt het. Een grootsch denk-
beeld houdt hem bezig. Hij vormt plannen tot ver-
wezenlijking, beraamt de middelen, ontmoet moeijelijkheden,
tracht die te verwijderen, voelt onder het denken, zijn