Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
ik naderhand gedacht heb, dat de jonge mensch hem
\relligl gezegd lieeft, dat wij hem wenschten te spreken.
Ik deed mijn best het gesprek aan den gang te helpen ,
doch dit ging niet. Ik zeide, dat het mij leed deed,
dat ik vacantie trof; hij zeide, dat het toch algemeen
bekend was; ik vroeg wanneer de National schoolsocietv
begonnen was, hij, dat dit in the reports te vinden
was; ik, waar die te krijgen waren; hij, in alle voor-
name boekwinkels; eindelijk had ik de onvoorzigtigheid
om te vragen wanneer de British and Foreign school-
societv opgerigt was, toen was het als of hij boos werd.
I don't know anything about them. Merkwaardig was
het mij, dat ik juist ditzelfde antwoord van den onder-
meester gekregen had, die toch zeer vriendelijk en beleefd
was. De haat der partijen is hier groot, en vooral
stootend de verachting waarmede de leden der highchurch
de dissenters beschouwen. Wij bezochten toen eene
National Society's infant modelschool in Tuftonstreet ,
die mij uitnemend voldeed. De vrouw of het meisje,
dat haar bestuurde, deed dit zoo knaj), dat het met
het volste regt eene modelschool heeten mogt.
Den Julij heb ik gedineerd bij den Heer crw,
met den Heer Dr. k.vy, assistant poor law commissioner,
een levendig man, die gaarne en snel spreekt, hoewel
men hem onder de vlugge en gladde sprekers niet kan
tellen. Ik had , sedert mij de oogen een weinig open
gegaan waren omtrent het engelsche schoolwezen , zeer
verlangd dezen man te ontmoeten , daar hij tot de
voornaamste bevorderaars van hervormingen geteld kan
worden. Men moet namelijk den aanvang dezer verbe-
teringen zoeken in de hervorming die liet armwezen
ondergaan heeft.