Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
'l'.l
//Jjitteratur-Zeitung naar Halle overbragt; toen vormde
//zich te Jena eene partij voor goethe, die zoo ver
V ging, dat zij meende: men moest den naam goethe
n niet zonder eerbied en met schroomvalligheid uitspreken
M en liever hij zeggen bij uitnemendheid, gelijk oudtijds
„ de Joden niet Jehova maar Elohim zeiden."
ReisiiaiiteeknniiaTii van liet juar
London, 4 Julij 1839. Ik deed mij bij den heer
OKA.Y brengen, en werd zeer vriendelijk ontvangen.
Dadelijk waren wij op liet onderwijs. Hier in London
heeft men geen tijd te verliezen: dadelijk in medias res.
Tk beklaagde mij nog zoo weinig uitgevoerd te hebben,
daar ik geen centraal punt vinden kon. Dit is ook niet te
vinden, antwoordde hij, het bestaat niet. En ik wenschte
wel dat wij er buiten blijven konden; want Engeland
heeft nimmer centralisatie gekend; maar wij gaan er naar
toe, wij hebben ze reeds in twee zaken en het zal,
zonder haar, met het onderwijs ook nooit in orde komen.
Die twee zaken zijn de politie en de poorlaw. En nu
zal men de zaken van het, onderwijs denkelijk aan deze
laatste vastmaken. Het Parlement beeft namelijk £ 3Ü,00U
toegestaan aan eene Commissie niet regtstreeks afhankelijk
van het Gouvernement, maar toch door hetzelve aange-
steld en benoemd, welke geene subsidiën zal verleenen
dan aan die scholen, welke zich aan eene inspectie
willen onderwerpen. Nu zullen denkelijk inspecteurs voor
het geheele rijk benoemd worden en zoo is met het
toestaan van deze £ 30,000 de eerste stap gedaan tot