Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
te zenden bij dezen en genen, om te zien of iemand
die wilde afstaan; en werkelijk kwam den volgenden
morgen de oude pedel srBALu, dien ik en die mij nog
goed herkende, en zeide Hofrath schütz wilde mij het
plaisir doen van de zijne af te staan, daar hij er toch
wel eene uit Berlijn kon laten komen.
Dresden, 20 Julij. Wij haastten ons den lieer tikoge
te bezoeken; onzeker, wanneer hij gewoon was aan tafel
te gaan, wilden wij hem zooveel mogelijk omstreeks 12
uur bezoeken. Wij vonden eenen grijsaard van 74 jaren,
in eenen pels gewikkeld, op eenen grooten leuningstoel
voor zijne schrijftafel zittende; hij ontving ons vriende-
lijk, en spoedig kwam het gesprek op de duitsche litte-
ratuur; tiedge is een groot vereerder van schii.i.ek, doch
prijst van goethe alleen zijne beste producten; „ deze
» schrijft nu veelal onzin, en het ware te wenschen dat
H hij ophield met schrijven; het is als of hij moeite
// heeft de zestig banden vol te krijgen, die hij volgens
„ contract aan cotia moet leveren, waarvoor deze hem
V 150,000 thlr. zoude betalen en gedeeltelijk reeds be-
// taald heeft. In Egmond is het meest te bewonderen
de scène, waar het volk op de markt zich onderhoudt.
;/ In FACST zijn enkele schoone plaatsen maar veel meer
,/ afschuvielijke: het is een zwijn dat onder een schoon
„ bloeijenden boom ligt te wentelen. De Iphigenie is
wel het volmaaktste zijner werken. De vergoding van
,/ GOETHE, thans zoo algemeen in Duitschland tot mode
// geworden, is reeds vroeg begonnen te Jena. Goethe
„ matigde zich aldaar gezag aan en wilde invloed uit-
u oefenen ook op den letterkundigen arbeid der Profes-
„soren, in 't bijzonder op de Litteratur-Zeituug van
„ schütz. Dit verdroot schütz , die gelijk bekend is de