Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï
i
luer gekomen was, liad ik geen moeds genoeg om aan
te kloppen; ik bemerkte dat de tranen mij in de oogen
stonden; ik poogde die te weerhouden, en ging naar
beneden om eene bediende te roepen die mij aanmeldde;
nu moest ik wel naar binnen. Mevrouw >iemeij£R stond
van hare canapé op, en een vloed van tranen weerhield
haar van te spreken; zij bood mij de hand die ik
kuste, terwijl ik met zeer veel moeite iiitbragt; Ach!
t'rau Canzlerin! in welchen Umständen sehen wir ein-
ander wieder! Wij zetten ons en begonnen langzaam
te spreken; het kostte haar veel moeite mij alles te
verhalen, en mij het aan te hooren, hoe nieuwsgierig ik
ook was alle ook de kleinste bijzonderheden Ie weten.
Zij wilde ik zoude inet mijnen jeugdigen vriend, die
deze eerste visite niet bijwoonde, aan hare tafel eten;
ik zeide het ware willigt beter dat zij en familie bleef,
doch zij bleef er op staan en ik ging ü. j. v. e. halen.
Onder het diner gaf zij mij eenen lepel die njemeuisk
op zijn jubileum ten geschenke had bekomen en sedert
altijd gebruikt had; doch wat zij daarbij zeide verstond
ik niet goed; den volgenden avond toen ik vertrok,
schonk zij mij denzelven en ik hoop dien, zoo lang ik
leef, als een heiligdom te bewaren, zoowel als een
grieksch nieuw Testamentje, dat niemeijek als eeu haud-
l)ijbeltje plag te gebruikeu, en dat de jongste zoon,
HERMAN, thans Professor in Jena, mij ook den volgen-
den dag tot eeu aandenken aan zijnen vader gaf. Hier
stond ook het afgietsel der marmeren buste die de uni-
versiteit door tieck van nie.meuer heeft laten vervaar-
digen. Ik uitte deu wensch zulk eene buste te bezitteu.
In Halle was er geene te koop, maar Mevrouw .me-
mtijer en Professor jacobs beloofde mij den pedel rond