Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
9(ï
jaren lang in eenige verbinding mogt staan. De heer
General-Sujierintendent nebe, dien ik niet te huis ;ian-
getrotten had, was mij komen bezoeken, wij zaten in
de gewone eetkamer, zoodat een vreemde, dien ik na-
derhand vernam de Baron von svdow te zijn, zich ge-
makkelijk in ons gesprek kon mengen, ou) ons aller-
onvcrwaclist en zeer plotseling te zeggen, dat niic.meijeii
verleden maandag morgen te i uur gestorven was. Ik
verschrikte zeer en kon, mij, hoewel in tegenwoordigheid
van vreemden niet weerhouden van in een luid geween
uit te breken, zoodat ik zeer kort, maar met eenen
warmen handdruk, afscheid nam van den Heer xebe,
mij naar onze kamer begal' en spoedig wat bedaarde,
waartoe de zorgvuldige attentie van mijnen reisgenoot
het hare toebragt. Het overlijden van dezen metkwaar-
digen man zoude mij te allen tijde diep ter neer gedrukt
hebben, maar au liepen ai vele omstandigheden zameii
om mij den slag te verzwaren: in den laatsten tijd had
ik drukker met hem gecorrespondeerd dan voorheen, en
zijn allerlaatste brief', die eene hartelijke uitnoodiging
bevatte om bij hem op het paedagogium te komen lo-
geren , ademde zooveel vriendelijkheid en toegenegenheid,
dat ik niet zonder aandoening denken kan aan hef oogen-
blik waarin nie.meijüe dien brief schreef, en dus aan
mij dacht; op deze geheele reis had ik meer dan anders
aan hem gedacht, mij zoo levendig het genoegen voor-
gesteld van hem weer te zien, hem veel van Noorthey
te vertellen, en ware het mogelijk hem over te halen
om mij te komen bezoeken.
Toen ik het huis naderde durfde ik er niet ingaan,
en toen ik tot in den gang en voor de deur der ka-